Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Energinio naudingumo sertifikato pavyzdys:


Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

  1. statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu;
  2. didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Išvardinti pastatai sertifikuojami nuo 2009 m. sausio 1 d., išskyrus naujai statomus pastatus, kurie privalo būti sertifikuojami nuo 2007 m. sausio mėn. 1 d.

Atsisiųsti Statybos techninį reglamentą

PASTATŲ SERTIFIKAVIMO DARBŲ EIGA:

  1. Užsakovas pateikia prašymą ekspertui (prašymo formą galime atsiųsti el. paštu);
  2. Ekspertas registruoja prašymą atlikti pastato sertifikavimą;
  3. Užsakovas pateikia patvirtintus pastato būklės duomenis, kurių reikia sertifikavimui pagal reglamentą ( formą galime atsiųsti el. paštu);
  4. Užsakovas suderina su Ekspertu duomenų surinkimo kainą, priklausomai nuo objekto dydžio, pastatymo metų ir objekto ypatumų;
  5. Ekspertas patikrina dokumentus;
  6. Ekspertas patikrina statinį;
  7. Ekspertas atlieka pastato energetinių sąnaudų skaičiavimus ir juos registruoja;
  8. Ekspertas pateikia Užsakovui pastato energetinio naudingumo sertifikatą ir priemonių, pastato energetiniam naudingumui gerinti, įvertinimą.

Dėl konkretaus pasiūlymo prašome kreiptis el.paštu rima@manevras.lt; tel. 8 5 210 42 12 arba mob. 8-687-18442.

Copyright © 2009 Greitas Manevras. Visos teisės saugomos