Specialistai

UAB "Greitas manevras" dirba tik atestuoti LR Aplinkos ministerijoje darbuotojai:

- statinio statybos specialiųjų darbų (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) vadovas (atestato Nr. 15518)

- statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovė (atestato Nr. 6224)

Statybos darbų vadovas Projekto dalies vadovė
Copyright © 2009 Greitas Manevras. Visos teisės saugomos