Serviso darbai

UAB "Greitas manevras" atlieka tokius serviso darbus:

1) Įrangos remontas:

        - Garantinis remontas;
        - Negarantinis remontas;

2) Paleidimo-derinimo darbai;

3) Eksploatacija.

UAB "Greitas manevras" atlieka tiek garantinį, tiek negarantinį vėdinimo įrangos remontą. Garantinis remontas atliekamas garantinio galiojimo laikotarpiu, kurio trukmė bei sąlygos nurodomos įrangos tiekimo sutartyse arba įrangos pasuose. Mūsų įmonė taip pat gali atlikti vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimų negarantinį (pogarantinį) remontą: išvalyti ar visiškai pakeisti vėdinimo įrenginių filtrus, keisti izoliaciją, užpildyti oro kondicionierius freonu ir pan.

Bendrovė atlieka vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų paleidimo-derinimo darbus:

   - automatizavimo įrenginių montavimo, paleidimo ir derinimo darbai;
   - vėdinimo sistemų aerodinaminio suderinimo darbai;
   - užsakovo personalui atliekamas techninis naudojimosi vėdinimo įranga apmokymas.

UAB "Greitas manevras" teikia sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų eksploatacijos darbus. Ši paslauga reikalinga tuomet, kai įmonės, kuriose sumontuotos sistemos, neturi pastovaus jas aptarnaujančio personalo. Siekiant užtikrinti efektyvų bei minimalių lėšų ir laiko sąnaudų reikalaujantį sistemų darbą, sumontuotas vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas turi prižiūrėti kvalifikuoti darbuotojai.

Copyright © 2009 Greitas Manevras. Visos teisės saugomos