Šilumos siurblys ZUBADAN

Mitsubishi Electric kompanija pristato serijos ZUBADAN Inverter šilumos siurblį ( japoniškai tai reiškia „super šildymas“ ). Yra žinoma, kad šilumos siurblių, kurie patalpų šildymui naudoja mažo potencialo aplinkos oro šilumą, našumas krenta,  žemėjant lauko temperatūrai. Šis našumo kritimas labai reikšmingas: esant lauko temperatūtai - 20ºC, šilumos našumas sumažeja 40 % lyginant su nominaliu šilumos našumu, nurodytu įrenginių specifikacijose ir išmatuotu esant +7ºC lauko tempetatūrai. Būtent dėl to oriniai šilumos siurbliai mūsų šalyje nebuvo populiarūs ir nebuvo naudojami, kaip pilnaverčiai šildymo įrenginiai.

Šią padėtį dabar jau gali pakeisti šilumos siurblys ZUBADAN Inverter.

Unikali šaldymo reagento dviejų fazių įpurškimo į kompresorių technologija garantuoja stabilų šilumos našumą, krentant lauko oro temperatūrai.  

ZUBADAN Inverter (žiūrėti nuotrauką) sistemose taikomas dujų-skysčio įpurškimo metodas. Šildymo režimo metu, skysto šaldymo reagento, praėjusio kondensatorių ( kuris ir yra vidinės dalies, montuojamos pastato viduje, šilumokaitis ), slėgis, dėka išsiplėtimo vožtuvo  LEV B,  yra šiek tiek  sumažinamas. Dujų-skysčio mišinys ( 3 taškas ) patenka į surinkimo rezervuarą Power Receiver. Per šį surinkimo rezervuarą yra pravesta įsiurbimo linija todėl jame vyksta šilumos mainai tarp žemo slėgio dujų-skysčio mišinio ir įsiurbimo linija tekančių vėsių dujų. Tokiu būdu dujų-skysčio mišinys dar labiau atvėsinamas ir skysta šaldymo reagento fazė išeina iš surinkimo rezervuaro ( 4 taškas ). Toliau dalis skysto šaldymo reagento per išsiplėtimo vožtuvą LEV C nukreipiama į įpurškimo grandinę- šilumokaitį HIC ( Heat Interchanger ). Dalis skysčio garuoja, susidariusio dujų-skysčio mišinio temperatūra mažėja, taip šaldydamas pagrindinį, skystos fazės šaldymo reagentą, tekantį per šilumokaitį HIC ( 5 taškas ). Toliau šis pagrindinis skysto reagento mišinys ( 6 taškas ) praeina per išsiplėtimo vožtuvą LEV A. Sumažėjus slėgiui, susidaro žemos temperatūros dujų-skysčio mišinys, kuris patenka į garintuvą ( kuris ir yra išorinės dalies, montuojamos lauke, šilumokaitis ). Kadangi šio mišinio garavimo temperatūra yra labai žema, aplinkos oro atiduodamos šilumos užtenka, kad mišinio skystoji fazė, praėjus garintuvą, pilnai išgaruotų ( 7 taškas ).
Dujinės fazės šaldymo reagentas praeina žemo slėgio vamzdžiu per surinkimo rezervuarą Power Receiver, šių dujų peršildymas padidėja ir jos patenka į kompresorių. Šis surinkimo rezervuaras išlygina tarpinio slėgio svyravimus, kai keičiasi vidinės dalies šilumos poreikiai ir garantuoja tik skysto šaldymo reagento padavimą į išsiplėtimo vožtuvą LEV C. Tai stabilizuoja įpurškimo grandinės darbą.

Dalis šaldymo reagento, nukreipto nuo pagrindinio srauto į įpurškimo grandinę, tampa vidutinio slėgio dujų-skysčio mišiniu. Šio mišinio temperatūra sumažėja ir per specialų purkštuvą jis paduodamas į kompresorių.

Išsiplėtimo vožtuvas LEV B užduoda šaldymo reagento peršaldymą kondensatoriuje, išsipletimo vožtuvas LEV A apibrėžia šaldymo reagento peršildyma garintuve, o išsiplėtimo vožtuvas LEVC prie kompresoriaus išėjimo palaiko peršildytų dujų temperatūrą apie 90ºC. Tai vyksta todėl, kad dvifazės būsenos šaldymo reagento mišinys, per įpurškimo grandinę patekęs į uždaras kompresoriaus spiralių dalis, juda kartu su dujiniu karštu šaldymo reagentu ir mišinio skystis pilnai išgaruoja. Dujų temperatūta sumažėja. Reguliuojant dujų-skysčio mišinio sudėtį, galima reguliuoti kompresoriaus darbinę temperatūrą. Taip galima išvengti ne tik kompresoriaus perkaitimo, bet ir padidinti kondesatoriaus šilumos našumą.  
Copyright © 2009 Greitas Manevras. Visos teisės saugomos